Vodstvo

UPRAVNI ODBOR

Predsednik: Danilo Steyer

Člani: mag. Ervin Kosi – podpredsednik,
Viktor Dolinšek - podpredsednik, mag. Janez Slavič, Branko Kristl,
Andraž Rumpret, Andrej Grilc, Jožef Slana - predsednik SO, Slavko Škafar

GENERALNA SEKRETARKA

Nina Lovrenčič

 

NADZORNI ODBOR

Predsednik: Primož Slavič

Člani: Ivan Košak, Mirko Jenko, Milan Prašnikar, Ajda Gorenc

ČASTNO RAZSODIŠČE

Člani: Janez Dolinšek, Lana Zrinjanin, Franc Lovrenčič, Vojo Maletić,
Maksimiljana Marinšek

KOMISIJA ZA PRITOŽBE

Predsednica: Lana Zrinjanin

Člani: Branko Tomažič, Igor Novak

STROKOVNI ODBOR

Predsednik: Jožef Slana

Člani: Janko Sagaj, Andrej Košak, Vlado Žnidarič (KRZS), Marko Gorenc

ČLANI KASAŠKE ZVEZE SLOVENIJE

KASAŠKI KLUB LJUTOMER

I. slovenskega tabora 16
9240 Ljutomer
Predsednik: BRANKO KRISTL
​Telefon: 02 581 18 59
e-pošta: kasaskiklub.ljutomer@siol.net

KLUB ZA KONJSKI ŠPORT ŠENTJERNEJ

Grbe 4
8310 Šentjernej
Predsednik: RUMPRET ANDRAŽ
Telefon: 041 622 878

KONJENIŠKI KLUB POSAVJE KRŠKO

Brege 41
8273 Leskovec pri Krškem
Predsednik: BERNARDIČ UROŠ
Telefon: 041 611 736

KONJEREJSKO DRUŠTVO KRIM

Iška Vas 63 a
1292 Ig
Predsednik: ŠKULJ JOŽE
Telefon: 041 582 548 (Miro PIRC)
e-pošta: kdkrim.info@gmail.com

KASAŠKO REJSKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE

I. slovenskega tabora 16
9240 Ljutomer
Predsednik: ANDREJ KOŠAK
Telefon: 041 363 754
e-mail: zdruzenje.krzs@gmail.com
web: http://www.krzs.si/
MŠ: 4081358000
DŠ.: SI82711895
TRR: SI56 194915012018231

KASAŠKI KLUB STOŽICE LJUBLJANA

Stožice 28
1113 Ljubljana
Predsednik: DOLINŠEK VIKTOR
Telefon: 041 785 919
e-pošta: info@kasaski-klub-stozice.si

KONJENIŠKI KLUB KOMENDA

Glavarjeva 98
1218 Komenda
Predsednik: dr. MARJAN SEDEJ
Telefon: 031 635 911, 051 223 037
e-pošta: kkkomenda@siol.net

KONJENIŠKO DRUŠTVO SLOVENSKE GORICE LENART

Cesta Ivana Pirherja 5
2230 Lenart
Predsednica: LOVRENČIČ NINA
Telefon: 041 676 744
e-pošta: kdslovenskegorice.lenart@gmail.com

ZDRUŽENJE SODNIKOV ZA KAS SLOVENIJE

Celovška 25
1000 Ljubljana
Predsednik: PETOVAR SLAVKO
Telefon: 031 703 629
e-pošta: kasaski.sodniki@gmail.com

Kontakt

KASAŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Celovška 25, 1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
T: +386 (0)1 51 51 003, F: +386 (0)1 51 51 004
E: info@zveza-kasaska-centrala.si

 

URADNE URE:
Vsak delovnik od 10. do 13. ure
Davčna številka: SI10240241
Matična številka: 1169343
TRR: SKB d.d., 03106-1000579153

ZAPISNIKI SEJ

2021

2022

2023

2024

Nazaj