Zneski in roki vplačila vpisnin za rejske dirke 2022

ZNESKI IN ROKI VPLAČILA VPISNIN ZA REJSKE DIRKE  V LETU 2022

 

ŠAMPIONAT SLOVENIJE

Datum in kraj izvedbe:

05.06.2022 KRŠKO

Najmanjši nagradni sklad: 4.000 €+vpisnine oz. 3.500 €+vpisnine

Roki vplačila vpisnin:

1. obrok

18.05.2022

40,00 €

Ne glede na višino vplačanih vpisnin UO predlaga min. nag. sklad: 4.000 EUR

       

 

DRŽAVNO PRVENSTVO ZA DVELETNE KASAČE

Datum in kraj izvedbe:

16.10.2022 LJUBLJANA

Datum in kraj izvedbe kvalifikacij:

18.09.2022 LJUTOMER

Najmanjši nagradni sklad: 2.500 €+vpisnine

Roki vplačila vpisnin:

1. obrok:                   

01.06.2022

20,00 €

2. obrok:                    

01.08.2022

40,00 €

V primeru zamude vplačila za 1. obrok, se drugi obrok plača do roka za 2. obrok v višini 120,00 €.

Ne glede na višino vplačanih vpisnin UO predlaga min. nag. sklad: 4.000 EUR

       

 

DRŽAVNO PRVENSTVO ZA TRILETNE KASAČE

Datum in kraj izvedbe:

04.09.2022 LJUBLJANA

Datum in kraj izvedbe kvalifikacij:

21.08.2022 LJUTOMER

Najmanjši nagradni sklad: 3.850 €+vpisnine

Roki vplačila vpisnin:

1. obrok:                   

04.05.2022

25,00 €

2. obrok:                    

01.06.2022

30,00 €

3. obrok:                    

06.07.2022

50,00 €

V primeru zamude vplačila za 1. obrok, se drugi obrok do roka za 2. obrok plača v višini 105,00 €, v primeru, da je 1. obrok  plačan do roka in je zamujeno  vplačilo  2. obrok, se 3. obrok do roka vplačil  plača 320 €.V primeru, da je zamujen 1. in 2. obroka je višina tretjega obroka do roka za 3. obrok 420,00 €.

Ne glede na višino vplačanih vpisnin UO predlaga min. nag. sklad: 7.000 EUR

       

 

 30. SLOVENSKI KASAŠKI DERBI

Datum in kraj izvedbe:

21.08.2022 LJUTOMER

Datum in kraj izvedbe kvalifikacij:

31.07.2022 LJUTOMER

Najmanjši nagradni sklad: 5.500 €+vpisnine

Roki vplačila vpisnin:

1. obrok:                   

04.05.2022

30,00 €

2. obrok:                    

01.06.2022

45,00 €

3. obrok:                    

30.06.2022

75,00 €

V primeru zamude vplačila za 1. obrok, se drugi obrok do roka za 2. obrok plača v višini 150,00 €, v primeru, da je 1. obrok  plačan do roka in je zamujeno  vplačilo  2. obrok, se 3. obrok do roka vplačil  plača 450 €, v primeru zamude 1. in 2. obroka je višina tretjega obroka do roka za 3. obrok 600,00 €

Ne glede na višino vplačanih vpisnin UO predlaga min. nag. sklad: 10.000 EUR

       

   

JESENSKI KRITERIJ

Datum in kraj izvedbe:

16.10.2022 LJUBLJANA

Najmanjši nagradni sklad: 2.000 €+vpisnine

Roki vplačila vpisnin:

1. obrok:                   

21.09.2022

40,00 €

Opomba: V primeru, da bo do roka za vplačilo prijavnin le to vplačalo manj kot 8 konj,
se dirka ne izvede, vplačane vpisnine pa se vrnejo lastnikom.

Ne glede na višino vplačanih vpisnin UO predlaga min. nag. sklad: 3.000 EUR

Nazaj