Vozniške licence za voznike nad 65 let

Vozniki, ki so dopolnili 65 let in bodo zaprosili za vozniško licenco v letu 2023, morajo po Pravilniku o kasaških dirkah (14. člen, točka 4.) skupaj z vlogo predložiti zdravniško potrdilo, ki ga izda zdravnik s področja medicine dela in športa. V zdravniškem potrdilu mora biti navedeno, da je voznik sposoben sodelovati na dirkah.

 

Nazaj