Vabilo na občni zbor KD Križevci

 

VABILO

Na podlagi 15. člena Statuta KD Križevci sklicujem

REDNI LETNI OBČNI ZBOR KONJENIŠKEGA DRUŠTVA K R I Ž E V C I ,

ki bo v petek,  25.  februarja 2022, ob 18.30  v GOSTILNI ZORKO v Borecih 5h.

 

DNEVNI RED:

 1. OTVORITEV IN POZDRAV
 2. UGOTOVITEV NAVZOČNOSTI
 3. IZVOLITEV DELOVNEGA PREDSEDSTVA
 4. IZVOLITEV ZAPISNIKARJA IN DVEH OVEROVATELJEV ZAPISNIKA
 5. POROČILA:
  • PREDSEDNIKA DRUŠTVA
  • FINANČNO POROČILO ZA LETO 2021
  • PREDSEDNIKA NADZORNEGA ODBORA
 6. RAZPRAVA PO POROČILIH
 7. SPREJEM FINANČNEGA POROČILA ZA LETO 2021
 8. RAZREŠNICA PREDSEDNIKU DRUŠTVA
 9. RAZREŠNICA ČLANOM UPRAVNEGA, NADZORNEGA ODBORA IN DISCIPLINSKE KOMISIJE
 10. VOLITVE PREDSEDNIKA DRUŠTVA
 11. VOLITVE 6. ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA
 12. VOLITVE PREDSEDNIKA IN 2. ČLANOV NADZORNEGA ODBORA
 13. VOLITVE PREDSEDNIKA IN 2. ČLANOV DISCIPLINSKE KOMISIJE
 14. PROGRAM DELA ZA LETO 2022
 15. RAZNO

Za vse udeležence velja izpolnjevanje PCT pogoja!

VLJUDNO  VABLJENI !

Na občnem zboru bomo pobirali letno članarino. Prosimo za udeležbo in plačilo članarine.

Križevci, 10.2.2022                                                               Predsednik KD Križevci: Dušan  Zorko l.r.

Nazaj