V spomin Antonu Slaviču

V SPOMIN

ANTON SLAVIČ iz Ljutomera je bil rojen leta 1933 v Bunčanih v znani rejski družini ljutomerskih kasačev. Njegov oče Jožko Slavič, ki je zmagal v derbyju s Perunom v Zagrebu leta 1938 je bil brat znanega tekmovalca Ludvika Slaviča starejšega iz Grab pri Ljutomeru.

Anton Slavič je že v rani mladosti v nesreči izgubil roko, zato ni tekmoval, ampak je doživel konje v svojem življenju drugače.

Kot mladenič je poslušal doživetja in izkušnje očeta in njegovih kasaških sotekmovalcev o reji dirkalnih konj, treningih in tekmovanju. Med rejci in tekmovalci kasaških konj je pogovor vedno tekel o konjih in le o konjih.

Tako si je že mlad pridobil veliko védenja in znanja o konjih in kasaških dirkah.

V takratnem Klubu za konjski šport Ljutomer so ga v letu 1957 izvolili za tajnika kluba. V upravni odbor je bil izvoljen leta 1958. Naloge tajnika kluba in člana upravnega odbora kluba je opravljal vse do leta 1990.

V začetku svojega delovanja v klubu je naredil izpit za kasaškega sodnika. Pripravil in dopolnil je Pravilnik o kasaških dirkah, ki je pričel veljati v Jugoslaviji leta 1961.

V treh mandatih je vodil komisijo kasaških sodnikov pri Konjeniški zvezi Slovenije. S svojim pristnim in marljivim delom je združeval pomembne ljudi v konjeniških klubih v Sloveniji. Cenjen je bil med rejci in tekmovalci ne samo v Sloveniji, ampak tudi v državi Jugoslaviji. Večkrat je bil delegat na zboru sodnikov in na plenumih Konjičkog saveza Jugoslavije v Beogradu.

Kot sodnik in predsednik kasaških sodnikov je sodil na najzahtevnejših tekmovanjih. Tako je sodil na več kot desetih derby-jih v Srbiji, na Hrvaškem in v Sloveniji.

Njegova velika zasluga je, da se je takrat sodilo pravilno in pošteno.

Anton Slavič je bil  predan konjem in kasaškim dirkam. Tako je soustvarjal glasilo DIRKAČ, ki ga je Klub za konjski šport v Ljutomeru začel izdajati v letu 1970. V glasilu DIRKAČ se je obveščalo člane kluba in druge o zgodovini kasaškega športa in o aktualnih dogajanjih. Glasilo DIRKAČ je izhajalo vse do osamosvojitve in v začetku samostojne Slovenije do leta 1992.

Anton Slavič je soavtor knjige 120 let kasaškega športa v Ljutomeru, katera je izšla ob 120 letnici Konjeniškega kluba Ljutomer.

Veliko svojega prostega časa je vložil v postavitev Muzeja ljutomerski kasač, ki je zagledal luč sveta leta 2012.

Anton Slavič je bil živi  leksikon, saj ni poznal  samo razmer v kasaškem športu, ampak vsak kamenček v tem celotnem mozaiku od rejcev konjev, konj, rezultatov dirk, lepih dogodkov in uspešnih trenutkov v tem plemenitem športu.

V hlevu Slavičevih v Bunčanih je bilo vzrejenih veliko odličnih ljutomerskih kasačev. Ob očetu Jožku sta tekmovala tudi brata Jožko in Alojz. Zmago očeta v derby-ju s Perunom in Projo, ki je bila druga v derby-ju ter druge zmage so mladega Antona Slaviča prevzele, tako da je ves svoj prosti čas v življenju namenil delu v Klubu za konjski šport, Konjeniški zvezi Slovenije in Kasaškem savezu Jugoslavije.

 

Bil je pomemben steber razvoja Kasaškega kluba Ljutomer in reje konj in kasaških dirk v Sloveniji in bivši Jugoslaviji.

V Kasaškem klubu Ljutomer ga bomo zelo pogrešali. Hvala mu za vse dobro kar je naredil za razvoj kasaškega športa.

 

                                                                                              Kasaški klub Ljutomer

                                                                                              mag. Janez Slavič

Ljutomer, 29.10.2021

 

Pogreb Antona Slaviča st. bo v četrtek, 4. novembra 2021 ob 15. uri na pokopališču v Ljutomeru. Žara bo položena v mrliško vežico na dan pogreba ob 14. uri.

Nazaj