SODELOVANJE MED KASAŠKO ZVEZO SLOVENIJE in ŠRD FRANCOSKI KASAČ

Spoštovani

Objavljamo Predlog dogovora med KZS in ŠRD FRANCOSKI KASAČ za leto 2022, ki je bil pripravljen po predhodnem večkratnem usklajevanju in vzorcu dogovorov za leto 2020 in 2021 (priloga). Pred sklenitvijo dogovora morajo biti poravnane vse medsebojne obveznosti in sicer med KZS in ŠRD francoski kasač, med KZS in lastniki francoskih kobil ter med ŠRD francoski kasač in Kasaško rejsko organizacijo Slovenije.

KZS je poravnala celoten dolg do LASTNIKOV francoskih kobil (del, ki ga zagotavlja LeTrot in del, ki ga je zagotavljala KZS). Po ustanovitvi ŠRD farncoski kasač, je v letu 2020 zagotavljanje deleža nagradnega sklada, ki ga je do 2019 zagotavljala KZS, prevzelo ŠRD francoski kasač, kar je tudi zapisano v dogovorih za 2020 in za 2021.

ŠRD FRANCOSKI KASAČ je poravnal dolg do KZS v celoti.

Rejske nagrade v višini 10%, kot jih določa PKD (člen 6., točka 2., odstavek c.), za leto 2021 niso plačane.

UO KZS

Nazaj