Rodovnik KRZS

V rodovnik KRZS (povezava: rodovnik.krzs.si/) so bili vnešeni vsi registrirani kasači, rojeni v letih 2019 in 2020. Ker lahko v podatkih, tako rejcev kot veterinarske fakultete, hodi do razhajanj ali napak, vas prosimo, da preverite podatke za vaše kasače in morebitne napake in nepravilnosti sporočite na mail: zdruzenje.krzs@gmail.com.

Nazaj