Razpisni pogoji natečaja »NAJHITREJŠI KONJ KASAČ«, izbor uradne maskote/logotipa kasaškega derbija 2022

Razpisni pogoji natečaja »NAJHITREJŠI KONJ KASAČ«, izbor uradne maskote/logotipa kasaškega derbija 2022

Organizator

Organizator natečaja »NAJHITREJŠI KONJ KASAČ« je Kasaški klub Ljutomer.

Trajanje

Natečaj se zaključi 17. junija 2022.

Sodelovanje na natečaju

Na natečaju lahko sodelujejo osnovnošolci 3. in 4. razreda slovenske osnovne šole. Učenci lahko sodelujejo na natečaju izključno prek učiteljev mentorjev. Če je delo učenca po odločitvi komisije nagrajeno, mentor za namene objave tega dela pridobi ustrezno podpisano soglasje/izjavo staršev oz. skrbnikov.

Učenci naj narišejo konja kasača na temo »najhitrejši konj kasač«. Tehnika ni omejena, niso pa dovoljene lepljenke in večdimenzionalni izdelki. Likovna dela izdelana s kredo, pastelnimi barvami in podobno, morajo biti ustrezno fiksirani, da med prevozom ne pride do razmazanja.

Delo mora biti opremljeno z naslednjimi podatki:

- ime in priimek udeleženca,

- ime in priimek učitelja mentorja,

- ime šole in razred,

- naslov ilustracije.

Vsak udeleženec lahko sodeluje z enim delom.

Sprejem zgodb

Dela naj bodo dostavljena ali poslana na Kasaški klub Ljutomer, Cesta I. slovenskega tabora 16, Ljutomer.

Izbor zmagovalnega dela

Izbor zmagovalnega dela bo opravila natečajna komisija KK Ljutomer.

Pri izboru zmagovalca bo komisija upoštevala:

- izvirnost in kreativnost,

- povezavo med ilustracijo in dogodkom (kasaškim derbijem).

Komisija lahko avtonomno določi tudi dodatne kriterije. Prav tako lahko odloči, da ne bo določila zmagovalca. Rezultati izbora bodo dokončni. Pritožba ne bo mogoča.

Nagrade

Zmagovalec prejme nagrado, vsi sodelujoči pa diplome (zahvale).

 

Razglasitev zmagovalcev

Zmagovalec natečaja bo znan do 24. junija 2022. Objavljen bo na spletni strani Kasaške zveze Slovenije  http://www.zveza-kasaska-centrala.si/. Mentorja avtorja zmagovalnega dela bomo obvestili tudi po elektronski pošti.

Zaključek natečaja

Dokumentacijo o natečaju hrani Kasaški klub Ljutomer, in sicer:

- dokumentacija o organizaciji in izvedbi natečaja ter pravila natečaja se hranijo v prostorih organizatorja natečaja,

- dokumentacija o nagrajencih (obvestila o osebnih podatkih) se hrani v skladu z veljavnimi predpisi.

Varstvo osebnih podatkov

Osebne podatke sodelujočih na natečaju KK Ljutomer ne bo uporabil za namen neposrednega trženja.

Starši oz. skrbniki soglašajo s tem, da se osebni podatki udeležencev natečaja javno objavijo (v medijih in na spletnih straneh), če so ti nagrajeni.

Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

Končne določbe

Pravila natečaja stopijo v veljavo 4. 4. 2022. V času trajanja natečaja so pravila na vpogled na spletni strani www.zveza-kasaska-centrala.si.

Organizator lahko v vsakem trenutku spremeni posamezne pogoje natečaja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka morebitna sprememba bo objavljena na spletni strani www.zveza-kasaska-centrala.si, tako da se bodo udeleženci lahko z njo seznanili.

 

Ljutomer, 31.3.2022

 

Kasaški klub Ljutomer

Nazaj