Prepoved nastopanja za Magic Look-a

Dne 4. 11. 2022 smo iz pooblaščenega laboratorija LCH v Franciji prejeli dopinški izvid za vzorec odvzet na tekmovalni dan 1. 10. 2022 v Šentjerneju, konju MAGIC LOOK-u.

Vzorec številka 5321593 je bil pozitiven na nedovoljeno substanco in se mu po 86. členu 3. alineje PKD izreka takojšnja prepoved nastopanja.

Izvid analize vzorca št. 5321593

 

Nazaj