Pravočasno prispele prijave, ki bodo vpisane po roku za prijave

Za naslednje konje so pravočasno prispele prijave, vendar bodo zaradi novih vpisov konj vnešene po roku za prijave.

1. dirka: ANA, PEGI, DIK DŽ

2. dirka: MAYA VIVA, RAMZES

Nazaj