Obvestilo vsem rejcem

Obveščamo vas, da je ČIM PREJ potrebno poravnati članarino za leto 2021, kdor še je ni. Plačana članarina je pogoj za članstvo v KRZS, za subvencionirane ID-je, vezana je pa tudi na razpise, s katerimi pridobivamo sofinanciranja za projekte, ki jih KRZS izvaja tekom leta. Članarina znaša 20€, poravnate jo na naš TRR: SI56 1949 1501 2018 231 - namen plačila je obvezno ČLANARINA 2021.

Veterinarska fakulteta bo namreč že začela z izdajo IDjev in za subvencioniran ID je, kot že rečeno, obvezna plačana članarina!!

V kolikor bi kdo na novo želel pristopiti v rejsko organizacijo, nam to telefonsko ali pa pisno sporoči na naš naslov ali mail, in poslana mu bo dokumentacija za vpis (pristopna izjava in obrazec za vključitev plemenskih živali v rejski program).

Na tem mestu se vam iskreno zahvaljujemo za podporo reji in naši organizaciji, ki nam jo boste s plačilom članarine izkazali.

Iskrena hvala.

Vodstvo KRZS

Nazaj