Obvestilo po 125. členu PKD

             Komisija za pritožbe Kasaške zveze Slovenije je v zvezi s pritožbo Andreja Marinška, zoper celotni sklep Antidopinške komisije pri Kasaški zvezi Slovenije z dne 29. 11. 2022, ki se nanaša na obstoj primera dopinga na tekmovalni dan 1. 10. 2022 pri konju Magic Look, odločila, da se:

  • pritožbi ugodi, odločba Antidopinške komisije se odpravi, postopek pa ustavi;
  • pritožniku vrne vplačana varščina.

            Komisija za pritožbe je kot utemeljene razloge za sprejeto odločitev ugotovila, da je pristojni laboratorij ugotovil prisotnost prepovedanega sredstva po pravilih UET, vendar PKD in njegovi izvedbeni akti te prepovedane snovi ne navajajo eksplicitno (mednarodna praksa pa je glede te prepovedane snovi neenotna).

Nazaj