Namenitev dela dohodnine za donacije

Spoštovani,

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij, ki so nevladne organizacije.

Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so objavljeni na seznamu (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko), ki ga za posamezno odmerno leto določi vlada in je objavljen v Uradnem listu RS najpozneje do 30. septembra leta, za katero se odmerja dohodnina ter nato tudi na spletni strani FURS.

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni do odstotka dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme presegati enega odstotka odmerjene dohodnine. To pomeni, da lahko davčni zavezanec posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%,… ali 1% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 1% dohodnine.

Davčni zavezanec lahko enemu ali več upravičencem s seznama nameni:
    • posameznemu upravičencu lahko nameni odstotek dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme presegati 1% odmerjene dohodnine in
    • posameznemu šolskemu skladu lahko nameni največ 0,3% odmerjene dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čimer odstotek namenitve upravičencem in skladom ne sme preseči enega odstotka.

To pomeni, da lahko davčni zavezanec posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%,… ali 1% oziroma šolskemu skladu ali skladu vrtca 0,1%, 0,2% ali 0,3%. Skupni seštevek vseh namenitev ne sme presegati 1% odmerjene dohodnine.

avčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Upravičenci do donacij najdete tukaj.

Upravičenci, vezani na kasaški šport:

Upravičenec Naslov Davčna številka
KASAŠKA ZVEZA SLOVENIJE CELOVŠKA CESTA 25, 1000 LJUBLJANA 10240241
KLUB ZA KONJSKI ŠPORT ŠENTJERNEJ GRBE 4, 8310 ŠENTJERNEJ 67070035
KASAŠKI KLUB LJUTOMER CESTA I. SLOVENSKEGA TABORA 16, 9240 LJUTOMER 93799888
KASAŠKO REJSKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE CESTA I. SLOVENSKEGA TABORA 16, 9240 LJUTOMER 82711895
KONJENIŠKI KLUB KOMENDA GLAVARJEVA CESTA 98, 1218 KOMENDA 85010596

 

Obrazec za izpolnitev najdete tukaj.

Navodila za izpolnjevanje obrazca najdete tukaj.

Celotna navodila pa najdete na e-davkih.

Nazaj