ČLANARINA KRZS

ČLANARINA KRZS
 
Prosim ponovno , če lahko poravnate  članarino za Kasaško rejsko združenje leto 2022, kdor še je ni. Plačana članarina je pogoj za članstvo v KRZS, za subvencionirane ID-je, vezana je pa tudi na razpise, s katerimi pridobivamo sofinanciranja za projekte, ki jih KRZS izvaja tekom leta. Članarina znaša 20€, poravnate jo na naš TRR: SI56 1949 1501 2018 231 - namen plačila je obvezno ČLANARINA 2022.

Veterinarska fakulteta bo namreč že začela z izdajo IDjev in za subvencioniran ID je, kot že rečeno, obvezna plačana članarina!!

V kolikor bi kdo na novo želel pristopiti v rejsko organizacijo, naj nam pisno sporoči na naš naslov ali mail ( zdruzenje.krzs@gmail.com) in poslana mu bo dokumentacija za vpis (pristopna izjava in obrazec za vključitev plemenskih živali v rejski program).

Na tem mestu se vam iskreno zahvaljujemo za podporo reji in naši organizaciji, ki nam jo boste s plačilom članarine izkazali.

Iskrena hvala.

 

Vodstvo KRZSKasaško rejsko združenje Slovenije
Cesta I. slovenskega tabora 16
9240 Ljutomer
 

Nazaj