Arhiv obvestil

Sprememba temeljev in podaljšanje prijav v 7. dirko "povratnikov" v Ljutomeru, 27. 8. 2023

Organizator KK Ljutomer obvešča, da se spremenijo temelji 7. dirke:

Propozicije: DIRKA POVRATNIKOV - Hendikep za 3 do 14-letne SLO kasače. Zaslužek do 10.000 € +0 m, nad 10.000 € +20 m
Posebne zahteve: Pravico nastopa imajo konji, ki so od 1. 1. 2021 zaslužili manj kot 1.500 € *in za SLO konje, kateri v zadnjih 5 štartnih ali več niso zaslužili nič. (* dodatna zahteva)

Prijave in odjave so možne do 23. 8. 2023 do 9. ure.

NOVO - Odprtje preprijav in prijav, Šentjernej 23. 4. 2023

Spoštovani KK Šentjernej obvešča, da se do jutri omogočijo preprijave konj.

Za prijave se odpre 2. dirka Avtoštart za 3 do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 4.000 €.

V primeru večjega števila prijav v 2. dirko, kot je mest imajo prednost konji, ki so bili prijavljeni v dirko že pred obvestilom o odprtju prijav.

Preprijave in prijave zbiramo do jutri 19. 4. 2023 do 9. ure.

Hvala za razumevanje.

Sprememba liste nastopajočih konj v Spretnostnem jahanju na dirkah v Šentjerneju 1. 10. 2022

 

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je pri objavi nastopajočih konj v spretnostnem jahanju, na dirkah 1.10.2022 v Šentjerneju, prišlo do napake. Na povezavi SPRETNOSTNO JAHANJE objavljamo popravek 21. strani biltena. Za napako se opravičujemo.

 

Prireditelj: Klub za konjski šport ŠENTJERNEJ
v sodelovanju s Kasaško zvezo Slovenije

 

Dodatna določila izvedbe dirke ŠAMPIONAT SLOVENIJE

Avtoštart za 3-14 letne SLO konje na 1680m, v 2. tekih       

Nagradni sklad v višini 5.000 € se razdeli med prvih šest uvrščenih konjev (1.940€, 1.014€, 617€, 441€, 265€, 223€). Vsi ostali uvrščeni konji dobijo nagrado v višini 100 €.

Štartna mesta se v prvem teku določijo po zaslužku, od najvišjega do najnižjega. V drugem teku so štartna mesta enak uvrstitvam iz prvega teka.

Skupni vrstni red se določi tako, da se seštejejo točke iz posameznih tekov, ki so enake doseženim mestom. V primeru, da ima več konjev isto število točk, je višje uvrščen konj, ki ima višjo uvrstitev v drugem teku.

SODELOVANJE MED KASAŠKO ZVEZO SLOVENIJE in ŠRD FRANCOSKI KASAČ

Spoštovani

Objavljamo Predlog dogovora med KZS in ŠRD FRANCOSKI KASAČ za leto 2022, ki je bil pripravljen po predhodnem večkratnem usklajevanju in vzorcu dogovorov za leto 2020 in 2021 (priloga). Pred sklenitvijo dogovora morajo biti poravnane vse medsebojne obveznosti in sicer med KZS in ŠRD francoski kasač, med KZS in lastniki francoskih kobil ter med ŠRD francoski kasač in Kasaško rejsko organizacijo Slovenije.

KZS je poravnala celoten dolg do LASTNIKOV francoskih kobil (del, ki ga zagotavlja LeTrot in del, ki ga je zagotavljala KZS). Po ustanovitvi ŠRD farncoski kasač, je v letu 2020 zagotavljanje deleža nagradnega sklada, ki ga je do 2019 zagotavljala KZS, prevzelo ŠRD francoski kasač, kar je tudi zapisano v dogovorih za 2020 in za 2021.

ŠRD FRANCOSKI KASAČ je poravnal dolg do KZS v celoti.

Rejske nagrade v višini 10%, kot jih določa PKD (člen 6., točka 2., odstavek c.), za leto 2021 niso plačane.

UO KZS

Izvidi doping analize za kobilo Buro in odločba Antidopinške komisije

Na spodnjih povezavah najdete izvid doping analize za kobilo Buro in odločbo Antidopinške komisije.

Certifikat analize za BURO

Odločba - Marko Slavič

"Pojasnilo predsednika antidopinške komisije (v nadeljevanju ADK):

ADK je po pozivu za izjasnitev glede pozitivnega dopinga pri kobili Buri prejela izjavo Marka Slaviča, da je bila kobila v njegovem treningu in oskrbi, s tem je prevzel odgovornost za pozitiven izvid doping kontrole. ADK je izjavo sprejela in s tem formalno pravno upoštevala dejansko stanje in ne stanja, ki je vpisano v evidenco KZS in prikazano na naši spletni strani.

Predsednik ADK, Tomaž Janževič"

Obvestilo vsem rejcem

Obveščamo vas, da je ČIM PREJ potrebno poravnati članarino za leto 2021, kdor še je ni. Plačana članarina je pogoj za članstvo v KRZS, za subvencionirane ID-je, vezana je pa tudi na razpise, s katerimi pridobivamo sofinanciranja za projekte, ki jih KRZS izvaja tekom leta. Članarina znaša 20€, poravnate jo na naš TRR: SI56 1949 1501 2018 231 - namen plačila je obvezno ČLANARINA 2021.

Veterinarska fakulteta bo namreč že začela z izdajo IDjev in za subvencioniran ID je, kot že rečeno, obvezna plačana članarina!!

V kolikor bi kdo na novo želel pristopiti v rejsko organizacijo, nam to telefonsko ali pa pisno sporoči na naš naslov ali mail, in poslana mu bo dokumentacija za vpis (pristopna izjava in obrazec za vključitev plemenskih živali v rejski program).

Na tem mestu se vam iskreno zahvaljujemo za podporo reji in naši organizaciji, ki nam jo boste s plačilom članarine izkazali.

Iskrena hvala.

Vodstvo KRZS

NOVO - Sprememba temeljev Komenda 7. 11. 2021

Organizator KK Komenda sporoča, da so se na pobudo SO KZS odločili, da se dodatno spremenijo temelji dirk v koris vseh konj, posledično ni izpadov iz dirk.

5. dirka - Avtoštart za 3 do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 9.000 €

Jori in Donina se lahko prijavita v 6. dirko.

6. dirka - Avtoštart za 3 do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 17.000 €

7. dirka - Avtoštart za 3 do 14-letne EU kasače z zaslužkom nad 17.000 €

Abbadia in Krack du Clocher ne izpadeta.

Odjave zbiramo do jutri 4. 11. 2021 do 9. ure.

Povzetek predloga SO:

SO (v soglasju s hendikeperjem) predlaga organizatorju, da se spremenijo temelji v 5. dirki in sicer do 9.000 EUR. Jori in Donina se lahko prijavita v odprto dirko, ki se razdeli na do 17.000 EUR in nad 17.000 EUR. Tako imajo možnost štarta vsi konji. V teh dirkah je potrebno omogočiti odjave.

Komenda 7. 11. 2021 - sprememba temeljev

Organizator KK Komenda obvešča, da se naslednje dirke spremenijo v korist vseh nastopajočih tako::

1. dirka se odpove;

2. in 3. dirka se združita v eno dirko: Avtoštart za 3 do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 1.500 €, prijave in odjave so možne do jutri 3. 11. 2021 do 10. ure;

4. dirka se spremeni v Avtoštart za 3 do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 4.350 €

               FOKA ima možnost štarta v 5. dirki do 10.000 €.

6. dirka - izpad iz dirke: ABBADIA in KRACK DU CLOCHER.

Prosim, da vse spremembe pošljete do jutru do 10. ure.

   

V spomin Antonu Slaviču

V SPOMIN

ANTON SLAVIČ iz Ljutomera je bil rojen leta 1933 v Bunčanih v znani rejski družini ljutomerskih kasačev. Njegov oče Jožko Slavič, ki je zmagal v derbyju s Perunom v Zagrebu leta 1938 je bil brat znanega tekmovalca Ludvika Slaviča starejšega iz Grab pri Ljutomeru.

Anton Slavič je že v rani mladosti v nesreči izgubil roko, zato ni tekmoval, ampak je doživel konje v svojem življenju drugače.

Kot mladenič je poslušal doživetja in izkušnje očeta in njegovih kasaških sotekmovalcev o reji dirkalnih konj, treningih in tekmovanju. Med rejci in tekmovalci kasaških konj je pogovor vedno tekel o konjih in le o konjih.

Tako si je že mlad pridobil veliko védenja in znanja o konjih in kasaških dirkah.

V takratnem Klubu za konjski šport Ljutomer so ga v letu 1957 izvolili za tajnika kluba. V upravni odbor je bil izvoljen leta 1958. Naloge tajnika kluba in člana upravnega odbora kluba je opravljal vse do leta 1990.

V začetku svojega delovanja v klubu je naredil izpit za kasaškega sodnika. Pripravil in dopolnil je Pravilnik o kasaških dirkah, ki je pričel veljati v Jugoslaviji leta 1961.

V treh mandatih je vodil komisijo kasaških sodnikov pri Konjeniški zvezi Slovenije. S svojim pristnim in marljivim delom je združeval pomembne ljudi v konjeniških klubih v Sloveniji. Cenjen je bil med rejci in tekmovalci ne samo v Sloveniji, ampak tudi v državi Jugoslaviji. Večkrat je bil delegat na zboru sodnikov in na plenumih Konjičkog saveza Jugoslavije v Beogradu.

Kot sodnik in predsednik kasaških sodnikov je sodil na najzahtevnejših tekmovanjih. Tako je sodil na več kot desetih derby-jih v Srbiji, na Hrvaškem in v Sloveniji.

Njegova velika zasluga je, da se je takrat sodilo pravilno in pošteno.

Anton Slavič je bil  predan konjem in kasaškim dirkam. Tako je soustvarjal glasilo DIRKAČ, ki ga je Klub za konjski šport v Ljutomeru začel izdajati v letu 1970. V glasilu DIRKAČ se je obveščalo člane kluba in druge o zgodovini kasaškega športa in o aktualnih dogajanjih. Glasilo DIRKAČ je izhajalo vse do osamosvojitve in v začetku samostojne Slovenije do leta 1992.

Anton Slavič je soavtor knjige 120 let kasaškega športa v Ljutomeru, katera je izšla ob 120 letnici Konjeniškega kluba Ljutomer.

Veliko svojega prostega časa je vložil v postavitev Muzeja ljutomerski kasač, ki je zagledal luč sveta leta 2012.

Anton Slavič je bil živi  leksikon, saj ni poznal  samo razmer v kasaškem športu, ampak vsak kamenček v tem celotnem mozaiku od rejcev konjev, konj, rezultatov dirk, lepih dogodkov in uspešnih trenutkov v tem plemenitem športu.

V hlevu Slavičevih v Bunčanih je bilo vzrejenih veliko odličnih ljutomerskih kasačev. Ob očetu Jožku sta tekmovala tudi brata Jožko in Alojz. Zmago očeta v derby-ju s Perunom in Projo, ki je bila druga v derby-ju ter druge zmage so mladega Antona Slaviča prevzele, tako da je ves svoj prosti čas v življenju namenil delu v Klubu za konjski šport, Konjeniški zvezi Slovenije in Kasaškem savezu Jugoslavije.

 

Bil je pomemben steber razvoja Kasaškega kluba Ljutomer in reje konj in kasaških dirk v Sloveniji in bivši Jugoslaviji.

V Kasaškem klubu Ljutomer ga bomo zelo pogrešali. Hvala mu za vse dobro kar je naredil za razvoj kasaškega športa.

 

                                                                                              Kasaški klub Ljutomer

                                                                                              mag. Janez Slavič

Ljutomer, 29.10.2021

 

Pogreb Antona Slaviča st. bo v četrtek, 4. novembra 2021 ob 15. uri na pokopališču v Ljutomeru. Žara bo položena v mrliško vežico na dan pogreba ob 14. uri.

NUJNO Obvestilo za dolžnike KZS

Spoštovani.

Vse dolžnike pozivamo, da poravnajo obveznosti do KZS.

Tisti lastniki, vozniki in trenerji, ki ne boste poravnali obveznosti, konjev ne boste mogli več prijaviti v dirko.

Konj katerih lastniki, trenerji in vozniki imajo dolg do KZS v Komendi 7. 11. 2021 ne bodo mogli štartati.

 

Hvala za razumevanje.

 

Obvestilo KRZS rejcem in članom

Obveščamo vas, da je do konca leta potrebno poravnati še članarino za leto 2021, kdor še je ni. Plačana članarina je pogoj za članstvo v KRZS, za subvencionirane ID-je, vezana je pa tudi na razpise, s katerimi pridobivamo sofinanciranja za projekte, ki jih KRZS izvaja tekom leta. Članarina znaša 20€, poravnate jo na naš TRR: SI56 1949 1501 2018 231 - namen plačila je obvezno ČLANARINA 2021.

V kolikor bi kdo na novo želel pristopiti v rejsko organizacijo, nam to telefonsko ali pa pisno sporoči na naš naslov ali mail, in poslana mu bo dokumentacija za vpis (pristopna izjava in obrazec za vključitev plemenskih živali v rejski program).

Na tem mestu se vam iskreno zahvaljujemo za podporo reji in naši organizaciji, ki nam jo boste s plačilom članarine izkazali.

Iskrena hvala.

Vodstvo KRZS

Navodila udeležencem in obiskovalcem dirk v Stožicah 17. 10. 2021

Spoštovani,

17. 10. 2021 bodo v Stožicah potekale kasaške dirke.

Vsi udeleženci in obiskovalci dirk morajo izpolnjevati pogoj PCT ( o prebolevnosti Covida 19 ali o cepljenju proti Covidu 19 ali negativni test na Covid 19, ki ne sme biti starejši od 48 ur).

Pogoji zbiranja ljudi na javnih prireditvah:

Dovoljeno je zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih, pri katerih je organizator znan, pod pogoji iz zakona, ki ureja javna zbiranja, v zaprtih prostorih ali nad 100 udeležencev na odprtih površinah, če imajo udeleženci:

1. dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,

2. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19,

3. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali

4. potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Javne prireditve ali javnega shoda se lahko udeležijo tudi udeleženci, ki:– imajo dokazilo iz 3. ali 4. točke prejšnjega odstavka in so bili v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljeni z enim odmerkom cepiva iz 2. točke prejšnjega odstavka, zaščita pa se vzpostavi z dnem cepljenja, ali so cepljeni s kombinacijo dveh različnih cepiv iz 2. točke prejšnjega odstavka, pri čemer se zaščita vzpostavi po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva določenega v 2. točki prejšnjega odstavka. Če je oseba iz 2. točke prejšnjega stavka prvič cepljena s cepivom iz druge 2/3 alineje 2. točke prejšnjega odstavka (cepivo proizvajalca Astra-Zeneca), se zaščita vzpostavi takoj po drugem cepljenju, če se drugič cepi s cepivom proizvajalca Biontech/Pfizer ali Moderna iz prve alineje 2. točke prejšnjega odstavka in drugi odmerek prejme v roku od 28 do 84 dni (štiri do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka.«

Prav tako se morajo obiskovalci in udeleženci držati navodil NIJZ-ja, ki so predpisana za prireditve in jih najdete na spodnji povezavi.

Pogoji za konje so, da imajo vsi opravljen in vpisan test IAK, ki ni starejši od 1. leta.

Navodila udeležencem in obiskovalcem dirk v Ljutomeru 10. 10. 2021

Spoštovani,

10. 10. 2021 bodo v Ljutomeru potekale kasaške dirke.

Vsi udeleženci in obiskovalci dirk morajo izpolnjevati pogoj PCT ( o prebolevnosti Covida 19 ali o cepljenju proti Covidu 19 ali negativni test na Covid 19, ki ne sme biti starejši od 48 ur).

Pogoji zbiranja ljudi na javnih prireditvah:

Dovoljeno je zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih, pri katerih je organizator znan, pod pogoji iz zakona, ki ureja javna zbiranja, v zaprtih prostorih ali nad 100 udeležencev na odprtih površinah, če imajo udeleženci:

1. dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,

2. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19,

3. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali

4. potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Javne prireditve ali javnega shoda se lahko udeležijo tudi udeleženci, ki:– imajo dokazilo iz 3. ali 4. točke prejšnjega odstavka in so bili v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljeni z enim odmerkom cepiva iz 2. točke prejšnjega odstavka, zaščita pa se vzpostavi z dnem cepljenja, ali so cepljeni s kombinacijo dveh različnih cepiv iz 2. točke prejšnjega odstavka, pri čemer se zaščita vzpostavi po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva določenega v 2. točki prejšnjega odstavka. Če je oseba iz 2. točke prejšnjega stavka prvič cepljena s cepivom iz druge 2/3 alineje 2. točke prejšnjega odstavka (cepivo proizvajalca Astra-Zeneca), se zaščita vzpostavi takoj po drugem cepljenju, če se drugič cepi s cepivom proizvajalca Biontech/Pfizer ali Moderna iz prve alineje 2. točke prejšnjega odstavka in drugi odmerek prejme v roku od 28 do 84 dni (štiri do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka.«

Prav tako se morajo obiskovalci in udeleženci držati navodil NIJZ-ja, ki so predpisana za prireditve in jih najdete na spodnji povezavi.

Navodila NIJZ za prireditve

Pogoji za konje so, da imajo vsi opravljen in vpisan test IAK, ki ni starejši od 1. leta.

Podaljšanje roka vplačil vpisnin v Jesenski kriterij 2021

Upravno odbor KZS je na dopisni seji, 27. 9. 2021 sprejel sklep, da da se rok vplačila vpisa v Jesenski kriterij podaljša do 7. 10. 2021.

V primeru, da bo do roka za vplačilo prijavnin manj kot 5 konj, se dirka lahko ne izvede, vplačane vpisnine pa se vrnejo lastnikom.

Do sedaj so palačne vpisnine za konje: DON SAXO, DONINA in DIDIER BLEU.

Vabilo na prodajno razstavo kasaških in jahalnih konj v Komendi

Vabilo na 1. prodajno razstavo kasaških in jahalnih konj, ki se bo odvijala v soboto, 2. 10. 2021 ob 14. uri v okviru Jesenskega kmetijsko obrtnega sejma Komenda 2021 na hipodromu Komenda.

Organizatorji smo se kljub vsem dobro znani epidemiološki situaciji in vseh z njo povezanih omejitev odločili za izvedbo 1. prodajne razstave konj. V upanju, da nas s svojo udeležbo v naši smeli nameri podprete, vas na razstavo vljudno vabimo v čim večjem številu.

Prijave s podatki o konjih zbiramo do ponedeljka, 27. 9. 2021 do 10. ure na telefon 031 865 836, ali na e-mail: kkkomenda@siol.net.

Kvalifikacije DP2

Sklep SO:

'Ker je vplačil za DP 2-letnih kasačev 11, se kavlifikacije ne izvedejo. V skladu s 13. točko, 41. člena PKD, se kot kriterij v smislu kvalifikacije v rejske dirke (ko kvalifikacije niso
izvedene) šteje datum 21. dni pred rejsko dirko. Kot kriterij se bodo  šteli rezultati doseženi vključno z 19.9.2021.'

Propozicije za dirko francoskih kobil v Komendi 12. 9. 2021

Propozicija za dirko francoskih kobil v Komendi, 12. 9. 2021 je naslednja:

Dirka francoskih kobil TTFS 2021 - Hendikep za 3 do 10-letne francoske kobile na distanci 1820 m z zaslužkom do 10.000 € + 0 m, do 25.000 + 20 m, z zaslužkom nad 25.000 € +40 m.

Kobila, ki bi stala na drugi ali tretji distanci in je v letošnji sezoni brez zmage stoji eno distanco nižje.

Nagradni sklad: 3000 €

Odpoved 8. točke v Stožicah in odprtje prijav za konje vpisane v to dirko

Organizator KK Stožice obvešča, da se zaradi majhnega števila prijav ODPOVE 8. dirka: Avtoštart za 3 do 14 - letne EU kasače z zaslužkom do 12.000 €.

Za prijave konj vpisanih v 8. dirko se odpre dirka 3. VN Ljutomerski kasač in dirka 9. Handikap za 3 do 14-letne EU kasače. Do 12.000€ - 0 m; do 20.000 € + 20m; do 30.000 € + 40 m.

Prijave in odjave iz 3. in 9. dirke sprejemamo do jutri, 31. 8. 2021, do 9. ure.

Hvala za razumevanje.

Prijave na razstavo enoletnikov

Obveščamo vse rejce, da je zadnji rok za prijavo letnikov na letošnjo razstavo, ki bo v nedeljo, 26.9.2021 na hipodromu v Ljutomeru, v petek 3.9.2021. Prijava po tem datumu zaradi izdelave biltenov ter seznamov za odvzem IAK ne bo več možna.

Prosimo, da se rokov držite. Prijave sprejemamo na mail zdruzenje.krzs@gmail.com, ali pa na, tel. številko 031 326 926.

Rodovnik KRZS

V rodovnik KRZS (povezava: rodovnik.krzs.si/) so bili vnešeni vsi registrirani kasači, rojeni v letih 2019 in 2020. Ker lahko v podatkih, tako rejcev kot veterinarske fakultete, hodi do razhajanj ali napak, vas prosimo, da preverite podatke za vaše kasače in morebitne napake in nepravilnosti sporočite na mail: zdruzenje.krzs@gmail.com.

Sprememba propozicij, Ljutomer 22. 8. 2021

Organizator KK Ljutomer obvešča, da se spremenijo temelji in roki za prijave in odjave za naslednje dirke v Ljutomeru 22. 8. 2021:

1. dirka se odpre za EU konje za prijave

2. dirka se odpre za SLO konje za prijave

3. dirka se temelj spremeni do 3400€ prijave in odjave

4. dirka se odpre za odjave

5. dirka se odpre za prijave

6. dirka se odpre za prijave

 

Prijave in odjave so možne do jutri 17. 8. 2021 do 9. ure.

Omejen trening na hipodromu Stožice od 13. 8 - 14. 8. 2021

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo na hipodromu Stožice v petek in soboto potekalo tekmovanje v dresurnem jahanju.

Trening za kasače bo tako omejen 13. 8. 2021 predvidoma od 12. do 18. ure in v soboto 14. 8. 2021 od 8. do 18. ure.

Za več informacij pokličite predsednico Športnega društva Titani, g. Matejo Aleš na tel. št. 041 / 230 802. Hvala za razumevanje.

Navodila za udeležence in obiskovalce dirk v Stožicah, 8. 8. 2021

Spoštovani,

8. 8. 2021 bodo v Stožicah potekale kasaške dirke.

Vhod za gledalce je samo pri Derby baru, za udeležence tekmovanja pa standardni vhod nad padokom na SV starani hipodroma.

Vsi udeleženci in obiskovalci dirk morajo imeti potrdilo PCT ( o prebolevnosti Covida 19 ali o cepljenju proti Covidu 19 ali negativni test na Covid 19, ki ne sme biti starejši od 48 ur).

Pogoji zbiranja ljudi na javnih prireditvah:

Dovoljeno je zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih, pri katerih je organizator znan, pod pogoji iz zakona, ki ureja javna zbiranja, v zaprtih prostorih ali nad 100 udeležencev na odprtih površinah, če imajo udeleženci:

1. dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,

2. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19,

3. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali

4. potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Javne prireditve ali javnega shoda se lahko udeležijo tudi udeleženci, ki:– imajo dokazilo iz 3. ali 4. točke prejšnjega odstavka in so bili v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljeni z enim odmerkom cepiva iz 2. točke prejšnjega odstavka, zaščita pa se vzpostavi z dnem cepljenja, ali so cepljeni s kombinacijo dveh različnih cepiv iz 2. točke prejšnjega odstavka, pri čemer se zaščita vzpostavi po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva določenega v 2. točki prejšnjega odstavka. Če je oseba iz 2. točke prejšnjega stavka prvič cepljena s cepivom iz druge 2/3 alineje 2. točke prejšnjega odstavka (cepivo proizvajalca Astra-Zeneca), se zaščita vzpostavi takoj po drugem cepljenju, če se drugič cepi s cepivom proizvajalca Biontech/Pfizer ali Moderna iz prve alineje 2. točke prejšnjega odstavka in drugi odmerek prejme v roku od 28 do 84 dni (štiri do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka.«

Prav tako se morajo obiskovalci in udeleženci držati navodil NIJZ-ja, ki so predpisana za prireditve in jih najdete na spodnji povezavi.

Navodila NIJZ za prireditve

Pogoji za konje so, da imajo vsi opravljen in vpisan test IAK, ki ni starejši od 1. leta.

Stožice, 8. 8. 2021, sprememba temeljev 2. in 3. dirke, odprtje 2-letne dirke za prijave in odpoved 8. dirke

Organizator KK Stožice sporoča, da se:

1. dirka odpre za prijave, do jutri 3. 8. 2021 do 9. ure.

2. in 3. dirka se razdelita v 3 dirke in so možne odjave, do jutri 3. 8. 2021 do 9. ure.

Razdelitev:

1. dirka Avtoštart za 3 do 5-letne SLO konje z zaslužkom 0 €

1 UNDER PRESURE

2 MY PRIDE

3 NO KAN

4 OLJA

5 MAHARAJAH

6 MONTANA PEŠKA

7 SUNNY BOY

8 BOŠKO

9 DENIT

2. DIRKA Avtoštart za 3 do 14- letne SLO konje z zaslužkom do 400 €

1 MERLOT B TOMAŽIČ

2 MON AMI PEŠKI

3 SHAMMY

4 BONAPARTE PEŠKI

5 LUXURY ICE

6 DEKOTA ZLATOLASKA

7 JOLE

8 RAMZES

9 DJANGO

3. DIRKA Avtoštart za 3 do 14- letne SLO konje z zaslužkom do 1.000 €

1 GALAKTICA

2 PIERRE

3 EVITA MP

4 ANTO

5 EROTICO

6 ROSIE GLOW

7 PALATTIN

8 NAPOLEON DREAM

9 NANCY DI GENIO

8. dirka se odpove zaradi premajhnega števila prijav.

Hvala za razumevanje.

Navodila za udeležence in obiskovalce kasaških dirk v Ljutomeru, 1. 8. 2021

Spoštovani,

1. 8. 2021 bodo v Ljutomeru potekale kasaške dirke.

Vsi udeleženci in obiskovalci dirk morajo imeti potrdilo PCT ( o prebolevnosti Covida 19 ali o cepljenju proti Covidu 19 ali negativni test na Covid 19, ki ne sme biti starejši od 48 ur).

Pogoji zbiranja ljudi na javnih prireditvah:

Dovoljeno je zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih, pri katerih je organizator znan, pod pogoji iz zakona, ki ureja javna zbiranja, v zaprtih prostorih ali nad 100 udeležencev na odprtih površinah, če imajo udeleženci:

1. dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,

2. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19,

3. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali

4. potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Javne prireditve ali javnega shoda se lahko udeležijo tudi udeleženci, ki:– imajo dokazilo iz 3. ali 4. točke prejšnjega odstavka in so bili v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljeni z enim odmerkom cepiva iz 2. točke prejšnjega odstavka, zaščita pa se vzpostavi z dnem cepljenja, ali so cepljeni s kombinacijo dveh različnih cepiv iz 2. točke prejšnjega odstavka, pri čemer se zaščita vzpostavi po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva določenega v 2. točki prejšnjega odstavka. Če je oseba iz 2. točke prejšnjega stavka prvič cepljena s cepivom iz druge 2/3 alineje 2. točke prejšnjega odstavka (cepivo proizvajalca Astra-Zeneca), se zaščita vzpostavi takoj po drugem cepljenju, če se drugič cepi s cepivom proizvajalca Biontech/Pfizer ali Moderna iz prve alineje 2. točke prejšnjega odstavka in drugi odmerek prejme v roku od 28 do 84 dni (štiri do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka.«

Prav tako se morajo obiskovalci in udeleženci držati navodil NIJZ-ja, ki so predpisana za prireditve in jih najdete na spodnji povezavi.

Navodila NIJZ za prireditve

Pogoji za konje so, da imajo vsi opravljen in vpisan test IAK, ki ni starejši od 1. leta.

Sprememba propozicij, podaljšanje prijav in odjav, Ljutomer 1. 8. 2021

Spoštovani,

organizator KK Ljutomer obvešča, da se:

1. dirka za 2-letne kasače odpre za EU konje in razpiše kot promocijska, zato kvalifikacije niso potrebne,

2. dirka se odpre za EU konje,

5. in 6. dirka se združita, temelji ostanejo kot so razpisani za 6. dirko - možne prijave in odjave

8. dirka voznic - vsaka voznica lahko štarta samo enkrat, zato jutri do 9. ure enega konja odjavi, oz. ga lahko vpiše v dirko, v katero spada po zaslužku.

k 8. dirka možne so prijave konj in voznic, vendar vsaka voznica lahko vozi samo enega konja.

Prijave (in dojave iz združene 5. in 6. dirke) so mogoče do jutri, 27. 7. 2021, do 9. ure.

Hvala za razumevanje!

Propozicije - Ljutomer 1. 8. 2021

Propozicije za drike v Ljutomeru 1.8.2021

DODATNA DOLOČILA:

- Prednost dveh konj organizatorja.

- V EU in INT dirkah zasedejo SLO konji boljše štartne pozicije v prvi vrsti in drugi vrsti. Za boljše štartne pozicije se smatrajo 1-5 v prvi vrsti in od 8-12 v drugi vrsti. Slo konje se razvršča do zapolnitve po zaslužku na boljše štartne pozicije  naj prej od 1-5 in potem 8-12, tuji konji se razvrstijo po zaslužku na zunanje proste pozicije.

- V SLO dirkah razen rejskih dirk, kvalifikacij za rejske in dirke za pokal Občine Križevci, v primeru prijave manj kot 6 konj se dirka odpre za EU konje.

- v 1. dirki dirkajo trije konji naenkrat max. Število konj 12 torej štirje teki. Zmaga tisti ki se najbolj približa času 1.30,00. Ostala mesta se določijo po razvrstitvi najbližjih približkov, voznik z časom pod 1.25,00 je diskvalificiran. Namen dirke učenje mladih konj na lahkoten prijazen način, dirka se brez časomerov in brez kakršnihkoli merilcev hitrosti.

- v 8. dirki imajo pravico nastopa samo voznice. Dirka se izpelje po tri voznice naenkrat, ki se določijo po principu najhitrejši konj po absolutnem rekordu z najpočasnejšim po absolutnem rekordu in tako naprej. Rezultat se prikaže v izračunu povprečne hitrosti. Cilj je nastop vsaj 9-tih voznic.  Odprto za vse konje INT kot tudi voznice INT. Štartne pozicije po zaslužku konja. Prijavljeni konji v dirko voznic zaradi kratke dolžine steze 600 m, lahko nastopijo tudi v dirkah kamor spadajo po razvrstitvi - v dveh dirkah na ta tekmovalni dan. Delitev nagradnega sklada: 700€ + 400€ + 300€ + 100€ + 100€ +100€ + 100€ + 100€ + 100€

Navodila za udeležence in obiskovalce kasaških dirk V Šentjerneju, 24. 7. 2021

Spoštovani,

24. 7. 2021 bodo v Šentjerneju potekale kasaške dirke.

Vsi udeleženci in obiskovalci dirk morajo imeti potrdilo PCT ( o prebolevnosti Covida 19 ali o cepljenju proti Covidu 19 ali negativni test na Covid 19, ki ne sme biti starejši od 48 ur).

Pogoji zbiranja ljudi na javnih prireditvah: Dovoljeno je zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih, pri katerih je organizator znan, pod pogoji iz zakona, ki ureja javna zbiranja, v zaprtih prostorih ali nad 100 udeležencev na odprtih površinah, če imajo udeleženci:

1. dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,

2. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19,

3. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali

4. potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Javne prireditve ali javnega shoda se lahko udeležijo tudi udeleženci, ki:– imajo dokazilo iz 3. ali 4. točke prejšnjega odstavka in so bili v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljeni z enim odmerkom cepiva iz 2. točke prejšnjega odstavka, zaščita pa se vzpostavi z dnem cepljenja, ali so cepljeni s kombinacijo dveh različnih cepiv iz 2. točke prejšnjega odstavka, pri čemer se zaščita vzpostavi po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva določenega v 2. točki prejšnjega odstavka. Če je oseba iz 2. točke prejšnjega stavka prvič cepljena s cepivom iz druge 2/3 alineje 2. točke prejšnjega odstavka (cepivo proizvajalca Astra-Zeneca), se zaščita vzpostavi takoj po drugem cepljenju, če se drugič cepi s cepivom proizvajalca Biontech/Pfizer ali Moderna iz prve alineje 2. točke prejšnjega odstavka in drugi odmerek prejme v roku od 28 do 84 dni (štiri do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka.« Prav tako se morajo obiskovalci in udeleženci držati navodil NIJZ-ja, ki so predpisana za prireditve in jih najdete na spodnji povezavi.

Navodila NIJZ za prireditve

Pogoji za konje so, da imajo vsi opravljen in vpisan test IAK, ki ni starejši od 1. leta.

Obvestilo KRZS rejcem KK Komenda

Spoštovani rejci iz KK Komenda,

Ker je bilo že kar nekaj vprašanj s strani rejcev KK Komenda glede izplačila rejskih nagrad za leto 2020, KRZS le - te obvešča, da nagrade ne bodo izplačane, dokler jih KK Komenda ne poravna.

Čim dobimo nakazilo, bodo takoj prenakazane rejcem.

Prosimo za razumevanje.

Vodstvo KRZS

Poni dirke, Krim 18. 7 2021

Organizator KD Krim obvešča, da bodo na Krimu 18. 7. 2021 organizirane poni dirke.

Če bo dovolj prijav bodo propozicije enake, kot lani, tako da bosta prirejeni 2 dirki, ena za U10 in druga za U15. V primeru malega števila prijav bo izvedena samo ena dirka.

Prosimo, da ob prijavi sporočite letnico rojstva otroka in višino ponija, da se bo lahko hendikepiranje izvedlo pravilno.

Starši, prosim, da izpolnite izjavo, da se otrok lahko udeleži poni dirke, ki ga najdete na spodnji povezavi.

Izjavo pošljete na elektronski naslov Kasaške zveze Slovenije.

Izjava staršev

Vabljeni v čim večjem številu.

Dodatni termini dirk v sezoni 2021

Spoštovani,

Upravni odbor KZS je na svoji dopisni seji sprejel sklep o izvedbi dodatnih tekmovalnih dni v sezoni 2021.

Dodatni tekmovalni dan bo izvedel KK Šentjernej 24.7.2021 na hipodromu v Šentjerneju in KK Stožice Ljubljana 8.8.2021 na hipodromu Stožice. Propozicije bodo objavljene takoj, ko jih bodo organizatorji posredovali, prav tako SO čaka na propozicije za tekmovalne dneve v nadaljevanju sezone. Objavljene bodo takoj po uskladitvi in potrditvi s strani SO.

K organizaciji dodatnega tekmovalnega dne 15.8.2021 je bil pozvan tudi KK Komenda. Odločitev kluba še čakamo.

Kasaške dirke v Križevcih

Kasaške dirke v Križevcih

V nedeljo, 25.07.2019 s pričetkom ob 14,00 uri prirejamo kasaške dirke na stezi v Križevcih pri Ljutomeru (za gostilno Zorko).

Dirke bodo potekale podobno, kot vsako leto do sedaj. Na vaš naslov se obračamo z vabilom, da s svojim konjem sodelujete na prireditvi.

Naprošamo vas, da se prijavite na elektronski naslov Kasaške zveze Slovenije do ponedeljka 19.7. 2021.

Prijave sprejemamo tudi za 2. letne kasače .

Organizirana bo tudi dirka "mladih pripravnikov "ob soglasju staršev.

Prav tako bo organizirana šampionat Slovenije za ponije.

Prednost vpisa imajo člani KD Križevci. Propozicije bodo izdelane na podlagi prijavljenih konj.

 

 

Konjeniško društvo Križevci

Križevci 11 9242

Križevci pri Ljutomeru

Razstava enoletnikov 2021

KRZS vabi rejce enoletnih kasačev, da prijavite svoje živali na razstavo, ki bo predvidoma 26.9.2021, na mail zdruzenje.krzs@gmail.com .

Prosim, da navedete točne podatke konja, lastnika in rejca. Če želite, da objavimo ,da je žival naprodaj, lahko tudi te podatke s ceno ali brez dodamo v bilten. Prosimo za prijavo do najkasneje 1.9.2021, da bomo lahko uredili vso potrebno dokumentacijo. Kot ponavadi bodo pokrite krvne preiskave za IAK s strani našega združenja, tako , da ob odvzemu krvi dajte veterinarju kar podatke združenja za izstavitev računa. Za rejce iz Prlekije pa počakajte na skupen odvzem kot običajno.

Šampionat Slovenije 2021

Upravni odbor Kasaške zveze Slovenije je na svoji redni seji sprejel sklep, da bo Šampionat Slovenije izveden v Stožicah 4. 7. 2021. Skupni nagradni sklad bo 5.000 €, razpisanih je 6 nagrad, vsak uvrščen konj, ki ni na nagrajenem mestu prejme 100 €.

Rok za vplačilo vpisnine 40 € za Šampionat Slovenije je 17. 6. 2021.

Obvestilo KRZS

Obveščamo vas, da je do konca leta potrebno poravnati še članarino za leto 2020, kdor še je ni. Plačana članarina je pogoj za članstvo v KRZS, za subvencionirane ID-je, vezana je pa tudi na razpise, s katerimi pridobivamo sofinanciranja za projekte, ki jih KRZS izvaja tekom leta. Članarina znaša 20€, poravnate jo na naš TRR: SI56 1949 1501 2018 231 - namen plačila je obvezno ČLANARINA 2020.